info@LAcademy.sk     Mobil: +421 907 514 608

ŽIVÉ EduFÓRUM

 
 
ŽIVÉ EduFÓRUM  je priestor, v ktorom sa dá zažiť vzdelávanie inak.  Je to interaktívne, veselo i vážne ladené fórum plné zaujímavých informácii, zážitkových stretnutí a inšpiratívnych ľudí. 

 

 

Robíme/tvoríme to pre naše deti, robíme/tvoríme to pre ďalšie generácie …

Daniel Hevier

Rodič, básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník a autor literatúry pre deti a mládež

„Napriek tomu, že mám 68 rokov, som stále tým chalanom vo veku vašich detí. (Kvôli nim som sa naučil rapovať a som aj na TikToku.) Moja trojitá kvalifikácia žiaka, rodiča i učiteľa ma posmelila v tom, aby som sa pokúsil prispieť k zmene nášho školstva. Učím systematicky, hoci mimo systému, už vyše 50 rokov. Som presvedčený, že prvou „školou“ pre dieťa je jeho rodina, tá najbližšia i širšia. V nej môže nepretržite prebiehať „vyučovanie“, a to nielen detí, ale aj rodičov.“

Katarína Grenčíková

Mama troch úžasných chalanov a taká trochu neobyčajná učiteľka, vyše 10 rokov sa intenzívne venuje sebariadenému vzdelávaniu, 6 rokov pôsobí ako učiteľka v slobodnej demokratickej škole Donum Felix v českom Kladne
 
„Nech je škola slobodným priestorom s bezpečnými hranicami, kde deti môžu rásť a hrať sa do chuti. Je fajn mať v škole aj pár zrelých, vedomých a autentických dospelákov v pozadí (keby niečo).“ 
 
 

Ivan Slezák 

Otec dvoch synov, slovenský tvorca – umelecký rezbár, ktorého talent a umelecké cítenie stali sa mu povolaním. Zakladateľ umeleckej galérie DARY pre DUŠU, lektor jedinečných tvorivých dielní práce s drevom pre deti s názvom TVORCÍTENIE, aktívny podporovateľ a významný spolutvorca Živého Edufóra

„Každý človek potrebuje v sebe objaviť jedinečnú schopnosť utvárať svet okolo seba tvorivým spôsobom. Každé dieťa potrebuje rozvíjať svoju zručnosť. Ďalej schopnosť intuície a inšpirácie z CITU, aby všetky jeho činnosti boli cituplné a nie bezcitné. Od nás dospelých potrebuje hlavne živý príklad, dôveru, ochranu a bezpečné prostredie, kde môže s radosťou všetky tieto schopnosti a zručnosti rozvíjať“.

 

Milan Surgoš

Sprievodca na ceste k celistvosti, jasnosti a pravde, lektor interaktívnych hier, tancov a bojových cvičení, aktívny podporovateľ a významný spolutvorca Živého Edufóra

„Myslím, že najdôležitejšou zodpovednosťou dospelých pri vzdelávaní detí je vytvoriť im podnetný a zdravý priestor, byť im dobrým príkladom a dôverovať im. So všetkým ostatným si už deti poradia sami a naučia sa to, čo potrebujú pre šťastný a hodnotný život.“

Marek Mensák 

Rodič, iniciátor zmeny, event producent, organizátor podujatí, PR manažér, content creator a publicista, spoluzakladateľ Akadémie životného štýlu, podporovateľ slobodného, tvorivého a zmysluplného vzdelávania, autor a spolutvorca Živého Edufóra

„Zo starého mosta nový nespravíme. Vytvárajme taký svet vzdelávania, kde si každý nájde to svoje. Predovšetkým, nech to celé dáva zmysel.

Lucia Mensák

Mama troch detí, fitness trénerka, pohybová koučka a terapeutka s osteopatickým prístupom, podporovateľka prirodzených pôrodov a slobodného vzdelávania, kde je pohyb na prvom mieste, autorka physio programu Fitmama a zakladateľka portálu Fitmamaclub.sk , aktívny podporovateľ a významný spolutvorca Živého Edufóra

„Deti sú pre mňa sprievodcami, ktoré k nám prišli a stále prichádzajú, aby nám dospelým pomohli mnohé dôležité veci pochopiť. Vytvárajme zdravé, bezpečné a tvorivé vzdelávacie prostredie, aby sme mohli spolu rásť.“

Juraj Sitár 

Tvor, manžel a rodič – spoluzakladateľ spoločnosti Yaspis, autor projektov Detský hrad, Detské kráľovstvo, Detský raj, Nitrianske korunovačné slávnosti, Pomoci zo Svetla, Sceľovanie so Svetlom, Vo Svetle Poznania a Koledov Dar Slovenom, aktívny podporovateľ a významný spolutvorca Živého Edufóra

„Sceľovanie so Svetlom je snaha byť Slovenom – žiť podľa Slova Najvyššieho: „Buď Svetlo!“ Je to snaha, všetko, čo chceme, myslíme, hovoríme a robíme konať zo dňa na deň Svetlejšie a s Láskou to sprostredkovávať!“

Ján Papuga

Rodič, pedagóg, bývalý riaditeľ ZŠ, spisovateľ, aktivista, podporovateľ zmysluplného vzdelávania, ktorý verí, že aj v klasickom školstve sa to dá robiť inak, podporovateľ a spolutvorca Živého Edufóra

„Vzdelávanie je hodnota, ktorú vám nikto nevezme a pomáha vám žiť. Dobrá škola vám ma dávať také vzdelanie, aby ste vedeli žiť a prežiť, nie zúriť a ničiť vás.“

Roman Pomajbo 

Otec štyroch detí, herec a zabávač, recitátor, lektor komunikácie, majster hovoreného slova, holistický kouč, aktívny podporovateľ a významný spolutvorca Živého Edufóra

„Deti sú budúcnosť. Ako sa budú vzdelávať, taká bude budúcnosť. A to ma veľmi zaujíma.“

Peter Živý 

Rodič, zážitkový rečník, sociálny inovátor, kultúrny kreatívec, lektor intuitívnej pedagogiky, aktívny podporovateľ a významný spolutvorca Živého Edufóra, autor živých hier a portálu Živý svet

„Nielen hlavou sa deje vzdelávanie, ale najmä kultúrou, ktorá súvisí s prežívaním a cítením. Každý z nás to cíti inak, preto dajme pedagogike nový rozmer, nech je postavená na uvoľnenom a zároveň aktívnom prežívaní ŽIVOTA. V novej škole nejde hlavne o učivo, ide skôr o stretnutia, kontakt a vzájomnú výmenu. „

Anton Adamčík 

Rodič, vizionár, pedagóg, mentor, rečník, žurnalista, spoluautor projektu Eduvolúcia a autor vízie Slobodný vzdelávací trh, aktívny podporovateľ a významný spolutvorca Živého Edufóra

„Aby deti tvorili lepší svet – svet bez porazených!“

Lucia Mesárošová 

Nedočkavý rodič so systémovým prístupom k životu, asistentka sociálnej práce a sociálny koordinátor,  podporovateľka Eduvolúcie, aktívny podporovateľ a významný spolutvorca Živého Edufóra

„Deti nie sú problém vzdelávacom systéme. Oni sa rodia do sveta, ktorý tvoria ich predchodcovia a oni to následujú. Problém je s paradigmou vzdelávania. My sme uverili tomu, že vzdelávanie sa má robiť prostredníctvom inštitúcií, rovnako pre všetkých, s rovnakými prístupmi a metódami. Vzdelávanie je prirodzené, lebo žije zvedavosť. Ak zabijeme zvedavosť, vzdelávanie sa stáva otravné, nepríjemné.“

 

Katarína „Chachatko“ Putirková 

Mama Šarlotky, liečebná pedagogička, sprievodkyňa v komunitnom vzdelávacom prostredí, kde pracuje s konceptami dramatoterapie, muzikoterapie, arteterapie, psychomotorickej terapie, biblioterapie i terapie hrou, aktívny podporovateľ a významný spolutvorca Živého Edufóra

„Deťom je potrebné najskôr naplniť srdcia láskou až potom hlavu vedomosťami. Každé vzdelávacie prostredie je predovšetkým príležitosťou naučiť sa byť ľudsky spolu. Spoločne rásť, nachádzať symbiózu, spoznať seba cez iných a iných cez seba.“

Šarlotka 

Zástupca detí a mládeže, študentka v komunitnom vzdelávacom prostredí, herečka, dabérka, tanečnica, aktívny podporovateľ a významný spolutvorca Živého Edufóra

Zora a Ľubomír Vypušťákovci

Rodičia, etikoterapeuti, mentori a lektori, životní kouči,  zakladatelia portálu Priestor pre zmenu a Školy emočnej gramotnosti, spolutvorcovia transformačnej metódy Duševný lifting ©™, členovia tímu EDUvolúcia

„Na priestor pre zmenu má nárok každý. Môžeš byť preto tým, kým chceš byť. Stačí, keď si to dovolíš“.

Priestor pre zmenu www.priestor.plus

 

 

a ďalší … 

Toto boli hostia svetovej premiéry v Bratislave:

Vladimír Synek / Minister šťastia, kouč, poradca

Vytvorme priestor pre kultiváciu kultúry pravdy, zvedavosti a ľudského šťastia!“

„Prišli sme o lásku k vzdelávaniu? Stratili sme zvedavosť a schopnosť kriticky myslieť?  Zastavme sa a nájdime stratenú zvedavosť a túžbu. Komunikujme spolu a rozprávajme sa. Komunikácia neznamená povedať niekomu niečo, ale urobiť vec spoločnou.“  

Založil Ministerstvo šťastia a sám sa menoval za jeho ministra, aby ukázal, že samozvaný minister, je vlastne to isté, ako minister politicky nominovaný. Zaoberá sa problematikou mikromotivácie a makrosprávania sociálnych systémov.

Je nositeľom ocenenia Prominent ekonomiky SR. Hovorí o tom, čo nás robí šťastnými a čo je v spoločnosti pokrivené. Realizuje výskumy na rôzne zaujímavé témy a jeden z posledných bol zameraný na šťastie Slovákov, kde sa dotkol aj vzdelávania. Je autorom projektu Štátna identita SR a mnohých článkov a rozhovorov, ktoré otvorene pomenúvajú a odkrývajú tabu témy v oblasti riadenia firiem a spoločnosti.

Daniela Čorbová / Právna poradkyňa pre inovatívne školy

„Na vytvorenie kvalitného slovenského modelu výchovy a vzdelávania je nevyhnutný konštruktívny dialóg medzi inovatívnymi školami – ich učiteľmi, rodičmi a zriaďovateľmi ako i so všetkými ďalšími podporovateľmi inovácií v prospech detí a tým i celej spoločnosti na Slovensku.“

Daniela Čorbová sa venuje najmä oblasti školského práva a právnemu poradenstvu pre inovatívne školy a iniciatívy za zriadenie inovatívnych škôl na Slovensku. Je tiež riaditeľkou neziskovej organizácie LIPANA, n.o., ktorá koordinuje Stálu konferenciu aktérov vo vzdelávaní (SKAV) a projekt Deti nepočkajú!

Daniela vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, kde pôsobila aj ako členka Akademického senátu Právnickej fakulty.  Absolvovala odbornú stáž na Odbore európskej integrácie Ministerstva zahraničných vecí SR. Popri štúdiu v univerzitnom programe v belgickom Leuvene so zameraním na verejnú správu pôsobila v Európskom parlamente. Pracovala aj ako euroúradník na Odbore regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja so zameraním na Európsky sociálny fond, ako vyšší súdny úradník pre civilný senát Okresného súdu Košice I a v advokácii.

Nielen hlavou sa deje vzdelávanie, ale najmä kultúrou 

Peter Bažík 

Edufórum malo svoju svetovú premiéru 23. mája 2022 v Bratislave, ktorú svojim výnimočným hlasom obohatil mimoriadne talentovaný multi-inštrumentalista, skladateľ, textár, producent a najmä vynikajúci spevák Peter Bažík.

Peter sa zviditeľnil v roku 2006 ako finalista druhej série Slovensko hľadá SuperStar a o pár rokov neskôr ako absolútny víťaz speváckej šou X-Factor. Hrá na gitaru, husle a klavír. Je rodičom a veľkým podporovateľom vytvárania vzdelávacieho prostredia, v ktorom môže každý naplno rozvíjať svoj talent a potenciál.

Žiarislav 

Mesiac po premiére sa Edufórum odohralo vo Vysokých Tatrách. Svojou prítomnosťou, dobrozvykmi a múdrym slovom nás obdaril unikát – Žiarislav. Je to hudobník, textár, spevák, spisovateľ, šíriteľ vedomectva a znalec pôvodnej prírodnej duchovnej kultúry. Jeho hudba je harmonicky prepracovaná s originálnym obsadením tradičných hudobných nástrojov.

Žiarislav tvorí hudbu od roku 1998. Odvtedy mu vyšlo 11 abumov, popritom vydal 3 samizdatové nahrávky, z toho 2 so skupinou Bytosti. Napísal viac, ako tisíc článkov, z ktorých výrazná väčšina priamo súvisí s pôvodnou prírodnou kultúrou.

Ján Svetlan Majerčík

Na Edufórum do Tatier a na festivale Poznania svoje dary v podobe prenádherných pesničiek priniesol aj výnimočný pesničkár Ján Svetlan Majerčík, ktorý spieva o tom, čo vidí, počuje a najmä čo cíti. O jeho tvorbe a prejave hovoria, že nesiaha tam, kam nedočiahne, nehľadí tam, kam nedovidí. Jeho piesne sú o tom, čím žije. Je básnikom, ktorý svoje básne neopakovateľne zhudobňuje.

„Piesňodarmi odrážam Svetlo na tmavé miesta v ľudských srdciach a možno niečo v niektorých ľuďoch zmením. Taký je význam a podstata mojej dlhej cesty, cesty pesničkára.“

Martin Bohem

Martin a jeho gitara pretvorili slová do zvučnej melódie, ktorá nás sprevádzala celým nitrianským eduforom.
 
„Viem, kto som. Som pesničkár. Som Bohém. Nesnažím sa zachrániť svet, zvíťaziť nad zlom, poraziť neprávosť alebo presadiť pravdu…Mojou úlohou je spievať od srdca, hrať do nôty a skladať to, čo mi život priniesol. Verím, že svojou hudbou môžem inšpirovať iných, ktorí presadia pravdu, porazia neprávosti, zvíťazia nad zlom alebo zachránia svet… Ale hlavne verím, že pri tom nezabudnú byť tak trošku aj Bohémami. Pretože Bohém miluje žiť. A kto lepšie vytvorí svet, v ktorom sa žiť oplatí? Započúvajte sa do mojich tónov a som si istý, že naladím aj vás .“ 

ŽIVÉ EduFÓRUM – od Tatier k Dunaju …

23.5.2022 – Svetová premiéra Živého Edufóra (vtedy ešte EduFÓRum RomanUM) sa konala v Stredisku kultúry na Vajnorskej v Bratislave, kde sme to spolu s Petrom Bažíkom, Romanom Pomajbom, Petrom Živým odštartovali spoločne vo veľkom živom kruhu. Hosťami boli aj Vladimír Synek a Gabriela Čorbová. 

Jún 2022 – Živé Edufórum (EduFÓRum RomanUM) sa mesiac po svojej premiére presunulo pod majestátne štíty Vysokých Tatier do Novej Lesnej, kde uzavrelo víkendovú Stálu konferenciu aktérov vo vzdelávaní (SKAV). Jedinečnú atmosféru a posolstvá do slovensko-českého kolektívu tam vtedy priniesli Žiarislav a Ján Svetlan Majerčík.

Júl 2022 – Živé Edufórum (EduFÓRum RomanUM) uzavrelo letný trojdňový Festival Poznania, ktorý sa konal v prostredí Strážovských vrchoch. Nechýbal Peter Živý, Roman Pomajbo, Marek Mensák a pesničkár Ján Svetlan Majerčík.

November 2022 – Veľký odkaz a jedinečnú atmosféru prinieslo aj Živé Edufórum (EduFÓRum RomanUM) v Nitre, ktoré svojim slovom a mečom obohatil Juraj Sitár. Svojim spevom a hudbou nitrianske Edufórum oživil Martin Bohém. 

Marec 2023 – Ďalšie Živé Edufórum – Eduvolúcia sa uskutočnilo v rodinnom parku Inspiro v Ivanke pri Dunaji spolu s predstaviteľmi projektu Eduvolúcie Antonom Adamčíkom, manželmi Vypúšťakovcami, Miroslavou Tomašovičovou a ďalšími. Obohatením bola tvorivá dielňa  „Rodinný drevotvor“ s Ivanom Slezákom. 

 

ŽIVÉ EduFÓRUM 

Aby sme dokázali ozdraviť naše školstvo a náš spoločný vonkajší svet na politickej, ekonomickej a spoločenskej úrovni, tak najprv potrebujeme ozdraviť a zmeniť náš svet zvnútra na úrovni tela, myslenia, duše a kultúry.

ŽIVÉ EduFÓRUM  je významná predovšetkým rodičovská iniciatíva so silnou vnútornou motiváciou hľadať a spoznávať mnohé, nové a zdravé podoby vzdelávania a vytvárať spolu zmysluplné vzdelávacie prostredie, v ktorom môže každý (dieťa, žiak, študent, rodič, sprievodca, učiteľ) naplno objavovať, rozvíjať a využívať svoj jedinečný potenciál.

Je to živé, hravé,  formujúce sa, interaktívne, edukačné, diskusné, tvorivé, zážitkové, veselo i vážne ladené kultúrno-vzdelávacie fórum, ktoré je slobodnou pôdou pre spoločný rast, kde je možné vidieť veci inak. Ide o neformálne zážitkové spoločenské podujatie plné podnetných informácií a inšpirujúcich ľudí, ktoré putuje po rôznych mestách a miestach Slovenska. 

Pozývame vás na jedinečné, originálne a nestranícke edufórum, kde sa môže nový svet otvárať slobodne a kde sa rôzne prúdy môžu spojiť na jednej kultúrnej pôde. Ide o slobodný a tvorivý priestor zrodzovania nových impulzov, myšlienok, vízií a nápadov, kde to smie mať každý inak. Dovoľme si, aby sme to mohli mať inak a aby to mohli mať po svojom aj iní. Dôležité je, ak to cítiš podobne, aby si mohol/a byť pri tom a aby si bol/a aj ty toho súčasťou.

Staň sa fanúšikom facebookovej stránky ŽIVÉ EduFÓRUM 

Súvisiace odkazy

Súvisiace odkazy

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Close