info@LAcademy.sk     Mobil: +421 907 514 608

Slovenské školstvo očami slovenského stredoškoláka

 

28.2.2022 /

Marek Mensák

Slovenské školstvo očami slovenského stredoškoláka

„Keď si deti uvedomia, že všetci sme si rovní, že nikto (ani učiteľ) nemá právo diskriminovať a rozhodovať za ostatných, šikana vymizne.“

O školách, školstve či o vzdelávaní hovoria a píšu vo veľkom najmä dospeláci. Jedni chcú tvoriť nové školstvo, druhí sa prezentujú pestrou škálou jedinečných školských reforiem a tretí sa predbiehajú, kto je väčší odborník na vzdelávanie. Všetko sa to zdá byť pekné a miestami aj zmysluplné. Mne však v tomto celom procese stále absentujú tí najdôležitejší – žiaci a študenti. Rozhodol som sa, že oslovím našu mládež, ktorú týmto prizývam do nášho virtuálneho a živého diskusného fóra o rozvoji vzdelávania na Slovensku. Chcem spoznať ich názory a pohľady na život, dozvedieť sa, aké majú predstavy a potreby ohľadom ich osobného rozvoja. Zaujíma ma, ako vnímajú školy, učiteľov a samých seba.
.
V minulom rozhovore mladý itečkár Daniel zodpovedal otázku, či Sú deti v škole šťastné? Tento môj ďalší blog v rubrike Slobodný vzdelávací trh je tiež vo forme rozhovoru, ale tentokrát so 16 ročným stredoškolákom Dávidom, ktorý navštevuje jedno nemenované gymnázium na strednom Slovensku. Dávid ma príjemne prekvapil svojou otvorenou a rozsiahlou komunikáciou. Prezradil mi, čo mu dala/nedala základná škola, ako vníma učiteľov a čo mu priniesla doba „kovidová“.
.
Ilustračné foto: pexels

 

Dávid, aké sú tvoje skúsenosti s povinnou jazdou – škôlka plus základná škola?  Na čo si tak najviac spomínaš?

„Do škôlky som chodil len jeden rok, kde som sa ale veľmi nudil. Našťastie mi umožnili, aby som sa pripájal k aktivitám starších. Na základnú školu som nastúpil už ako 5-ročný. Viem, že to mojim rodičom odporúčala psychologička. Keď som nastúpil na ZŠ a videl všetkých mojich spolužiakov, ktorí boli o jeden rok starší a o desať centimetrov vyšší celkom ma to vystrašilo, ale postupne som si na to zvykol. Cítil som sa však nepríjemne ohľadom svojej výšky, nakoľko som bol vždy najnižší z triedy. Teraz som to nejako dobehol a mám 185 cm.“

 

Všimol som si, že písaná forma komunikácie ti naozaj ide. Bol si odjakživa talent na slovenčinu prípadne na slohy?

„Ani nie, už v treťom ročníku som dostal dvojku zo slovenčiny, pretože sa mojej učiteľke nepáčilo moje „škrabanie“. Bol som o rok mladší od všetkých, takže to bol možno ten dôvod a možno preto, lebo som mal miernu dysgrafiu. Učiteľka ma neustále upozorňovala a aj mojich rodičov, bolo to nepríjemné.“

 

Čo ti dala základná škola? Dostal si základ do života?

„Musím povedať, že škola mi dala aj veľa dobrého. Našiel som si tam kamarátov, objavil som, čo ma baví. Bol som súčasťou športovej triedy a tá bola fakt super. Mali sme telesnú 6-krát do týždňa. Na základnej škole som nikdy nemával problém s učením. Stačilo mi, že som na hodinách dával pozor a na testoch som si následne hravo poradil so všetkými informáciami, ktoré som si zapamätal z hodiny. Za celých 8 rokov na ZŠ som sa učil na písomku možno 5-krát a moje vysvedčenie nikdy nemalo viac ako tri dvojky.“

 

Majú podľa teba klasické školy zmysel? Čo by si na nich zmenil?

„Počas prvých štyroch rokov slúžia školy len na to, aby sa dieťa naučilo správne písať, počítať a čítať, a to veľmi neefektívnym spôsobom. Školy by sa mali prestať zaujímať o deti ako o kolektív a viac sa centrovať okolo jednotlivca. Každé dieťa by malo mať vlastný učebný plán, ktorým by sa riadilo. Každému z nás vyhovuje predsa iný spôsob učenia a práve preto by každý mal byť učený preferovaným spôsobom. Základná škola by mala byť o tom, aby nás pripravila na život a zvýraznila to, že nás rozdiely spájajú. Nemali by nás učiť myslieť jedným spôsobom a jednou metódou. Mali by nám ukázať viacero ciest a nechať nás si vybrať tú správnu/vhodnú pre nás. Mali by nás naučiť, ako si poradiť v živote, ako platiť dane, načo sa platia dane, ako funguje demokracia, tiež o hodnotách a podobne.“

 

Ktorý predmet máš najradšej?

„Mňa veľmi baví matematika. Spôsob, ktorým je učená na ZŠ je však pre mňa neefektívny. Matematika by mala byť aplikovaná na reálny život, aby sa ľahšie pochopila, nie ako niečo nepochopiteľné, abstraktné a neviditeľné v reálnom živote.“

 

Sú učitelia schopní a ochotní učiť o daniach, o vesmíre, o financiách, o demokracii alebo o hodnotách? 

„Niektorí áno a niektorí nie. Slovenské školy sú postavené na teórii a na tom, že žiak neplnoletý či plnoletý nebude nikdy na úrovni učiteľa. Základná škola je podľa mňa hlavne (aspoň na Slovensku) o vštepení toho, že dieťa nemôže nikdy byť na leveli učiteľa a to, že učiteľ je autorita, ktorú všetci musia počúvať. Nikdy som sa pri učiteľoch necítil ako rovný. Aj keď sú deti „hlúpejšie“ ako dospelí, neznamená to, že to nie sú ľudia. Keď ide o úctu, tak to má byť vzájomné a nie jednostranné!“

 

Ako by mal podľa teba vyzerať deň v škole, aby ti dával zmysel a naplnil tvoje potreby? 

„Podľa mňa by sa škola mala začínať okolo deviatej ráno. Skoré vstávanie často spôsobuje chronickú spánkovú depriváciu. Stredné školy (aj gymnázia) by mali byť viac odborné, predmety by sme si mali vyberať. Hodiny by mali byť viac interaktívne a efektívnejšie. Ako stredoškolský študent musím povedať, že 50 percent hodiny je nevyužitých. Vyučovanie by sa mohlo končiť okolo dvanástej.“

 

Videl si film Summerhill? Vieš, že takáto slobodná a demokratická škola naozaj existuje? 

„Áno, nedávno som si ho pozrel a celkom sa mi páčil. Tento film ma celkom prekvapil. Skôr v dobrom zmysle ako v zlom. Väčšina krajín a štátov v dnešnej dobe funguje na princípe demokracie a to práve preto, lebo je považovaná za najefektívnejší systém.  Demokracia nie je bohužiaľ aplikovaná v súčasných školách na Slovensku. Je to škoda, lebo decentralizáciou moci by sa zabránilo korupcii a hlavne zneužívaniu moci v školách.“

 

V mocenskom a autoritatívnom prostredí sa často deje aj diskriminácia. Ako to vidíš ty?

„Aj dnes som bol obeťou diskriminácie v škole. Bol som jediný z našej študijnej skupiny, kto bol na vyučovanie pripojený online, čo sa učiteľovi nepozdávalo. Povedal mi, že som veľmi nezodpovedná osoba, pretože som sa nedal zaočkovať. Zhodil ma pred celou triedou s tým, že sa mám nad sebou zamyslieť a nemám sa ozývať k tomu, čo mi povedal. Veľmi veľa učiteľov z pozície formálnej autority zneužíva svoju moc a diskriminuje študentov/žiakov. Práve táto škola demonštrovala, ako to funguje a aký prístup má k tomuto systému štát. Integrácia demokracie a väčšej rovnosti v školách by zmenila prístup žiakov k ich vzdelávaniu a ukázala by im, že škola to nie sú učitelia a knihy, ale oni.“

 

Zažil si v škole šikanu?

„Samozrejme. Myslím si, že skoro každý bol v istom bode svojho života obeťou šikany. Nie vždy tej fyzickej, ale slová niekedy ublížia oveľa viac ako päsť. Niekedy som býval šikanovaný spolužiakmi a žiakmi, ale teraz som si uvedomil, že šikana učiteľmi je oveľa viac prevalentná. Keď si deti uvedomia, že všetci sú si rovní a nikto (ani učiteľ) nemá právo diskriminovať a rozhodovať za ostatných, šikana vymizne.“

 

Je to vôbec možné, aby šikana vymizla v prostredí, kde sú deti povinne a kde zamestnanci štátu majú v rukách moc? 

„Možno si už počul o „Väzenskom experimente v Standforde“ (Standford prison experiment). Hovorí o tom, že ak má jedna skupina ľudí autoritu nad druhou a ak je druhá skupina ľudí na tom mieste nasilu, dôjde k šikane, psychickému teroru a niekedy aj k násiliu. Je to známy fakt. Práve preto je moc v štáte rozdelená na viacero orgánov, ktoré sa navzájom kontrolujú. Má to zabrániť korupcii, diskriminácii, zneužívaniu moci a aj šikane. Ak bude moc v škole podobne rozdelená (legislatíva, jurisdikcia, exekutíva), tak k šikane nedôjde. Priama demokracia ako v škole Summerhill je ešte jednoduchšie riešenie. Vďaka tomuto systému začnú vznikať rôzne experimentálne školy, ktoré prinesú rôzne systémy, ktoré budú vyhovovať rôznym ľuďom. Všetci si nájdu svoju školu a svoj systém.“

 

Čo by si v tomto smere odkázal tvojim súputnikom – žiakom a študentom?

„Žiakom a študentom by som odkázal toto: Ostaňte silní a nenechajte sa diskriminovať a potláčať. Niekedy sa odpútajte od školy a užite si trochu váš život. Mladosť je totiž nádherná a ubehne veľmi rýchlo. Možno sa my nedočkáme nového systému, ktorý nás naplní, ale zatnime zuby a urobme to pre svoje deti. Zvládneme to. Verím vám, verím nám!“

 

Čo by si odkázal učiteľom?

„Nechcem vás všetkých súdiť podľa ľudí, ktorých nemám rád. Viem, že medzi vami sú ľudia, ktorí chcú pre deti to najlepšie. Poznám učiteľov, ktorí pre svoju prácu robia oveľa viac ako iní a chcú pre deti najviac, ale stále to neospravedlňuje ostatných. Viem, že to nie je vždy vaša chyba. Častokrát sa riadite pokynmi riaditeľa a ministerstva. Deti ale v školách trávia niekoľko hodín denne, tak im to skúste trocha spríjemniť. Obetujte aspoň jednu hodinu do týždňa a choďte s deťmi na prechádzku. Aj vy ste boli deti a neznášali školu. Skúste to zmeniť.“

 

A keď už sme pri učiteľoch, nachádzaš medzi nimi aj prirodzené autority?

„Učiteľ v škole je autorita. Ak niečo vysvetľuje tak treba používať sto percentný výkon mozgu a sústrediť sa na každé slovo, pretože druhý krát to nezopakuje. Pre mňa je učiteľ formálna autorita, ktorej sa nikto nepostaví, lebo za to zaplatí známkami. Žiaden z učiteľov, ktorých poznám nie je prirodzený vodca. Všetko je to len formálne. Keby som mohol, tak by som im povedal všeličo a veľmi často si musím držať jazyk za zubami. Aj keď je škola akademická pôda, tak sa tam sem-tam ocitne aj nejaká antisemitská myšlienka. Málokto je prirodzená autorita, všetko je len naoko.“

 

Čo by sa stalo, keby si učiteľom hovoril svoje názory, čo naozaj cítiš a ako veci vnímaš?

„Rozmýšľam nad tým už asi 3 týždne. Niektorí učitelia mi vážne lezú na nervy. Povedal som si asi pri 2 konkrétnych ľuďoch, že ak ma ešte raz urazia, tak neostanem ticho a ak ma za to budú diskriminovať, tak zozbieram dosť dôkazov o diskriminácii, ktoré môžem posunúť riaditeľovi alebo školskej inšpekcii. Viem, že tieto predmety mi idú a prinajhoršom mi známku znížia o jeden stupeň. Dúfam, že to bude stáť za to.“

 

To ale vyznieva, ako keby si bol vo väzení za nejaký trestný čin. Nemá byť práve škola priestor pre vyjadrovanie svojich názorov a pocitov?

„Podľa mňa áno, mala by byť. Ja som totiž veľmi veľký zástanca slobody prejavu a ak by sa mi ju niekto pokúsil zobrať ako komunisti po druhej svetovej vojne, tak pôjdem do ulíc. Sloboda prejavu je v škole zločin.“

 

Čiže za prejavený názor by ti učitelia siahli na tvoj priemer a mohli by ti takto poškodiť? Chápem to správne?

„Ak by som mal známku na prelome, tak by mi určite dali radšej tú horšiu.“

 

Ako vnímaš situáciu v uplynulých dvoch „kovidových“ rokoch? Čo sa ti zjaví pred očami ako prvé, keď poviem škola a kovid? 

„Spánok. Za posledné 2 roky sa mi konečne opravil spánkový cyklus a dospal som všetko. V škole všetci spia s otvorenými očami. Jedným uchom dnu a druhým von. Dištančné vzdelávanie nám vrátilo súkromie mohli sme aplikovať multitasking a pustiť si počas hodiny hudbu. Mne hudba vždy pomáha pri učení a domácich úlohách.“

 

Pociťuješ nejaké nátlaky zo strany učiteľov, ak niekto zo žiakov nie je napríklad zaočkovaný?

„Môžem ti tu kľudne parafrázovať toho nášho učiteľa: „Dávid, si jediný, kto chýba z tejto skupiny. Prečo? Mal by si sa nad sebou zamyslieť. Neodpovedaj mi na túto otázku.“ Rozhodol som sa, že ak mi učiteľ zase vynadá, že prečo nie som očkovaný, tak sa ozvem a nebudem milý. V tejto študijnej skupine sme ôsmi a všetci ostatní majú výnimku z karantény okrem mňa, lebo ja som kovid ešte nemal. Učiteľ sa nemá čo motať do mojich osobných vecí. Podľa mňa robiť na ľudí nátlak nie je správne. Mám ešte len šesťnásť rokov, takže o tom, či budem očkovaný alebo nie, nerozhodujem len ja sám.

 

Ako je vôbec možné, že niekto ako učiteľ má takýto prístup? Veď ty si v podstate v pozícii klienta v školstve, či nie? Ako to riešiš?

„Neviem ako si to môže dovoliť a dosť ma to pohoršuje. Učitelia bežne páchajú podobné zločiny. Uvažoval som aj o podaní trestného oznámenia. Teraz si vyhľadávam  zákony o diskriminácii a zbieram dôkazy.“

 

Aký postoj majú tvoji spolužiaci a kamaráti? Majú podobné skúsenosti?

„Väčšina mojich kamarátov by sa rada ozvala, ale radšej sú ticho, lebo niektorým hrozia trochu horšie známky, tak nebudú vyskakovať.“

 

Čo keby popri tom súčasnom klasickom školskom systéme vznikol nový vzdelávací systém? Čo hovoríš na slobodný vzdelávací trh a projekt EDUvolúcia?

„Znie to super. Zaujíma ma, ako to bude fungovať. Na štýl Summerhill? Alebo niečo medzi? Je to aj niekde inde vo svete? Alebo bude Slovensko konečne v niečom prvé? Dva paralelne systémy sa zdajú byť oveľa lepšie spôsoby ako jeden už existujúci systém. Nemá zmysel stavať niečo na starých a zhnitých základoch. Niekedy je stavba novej budovy lacnejšia a rýchlejšia ako renovácia starej. Tieto dva paralelné systémy dajú deťom/rodičom šancu vybrať si a skúsiť niečo nové. Možno to uspeje. Teda podľa mňa to určite uspeje, lebo my Slováci sme hrdí na každú maličkosť, čo nás odlišuje od ostatných a deti a rodičia by boli veľmi hrdí na to do akej školy chodia. Je to krok v správnom smere.“

 

Máš skúsenosti s domácim vzdelávaním? Je to pre teba zaujímavá forma učenia sa?

„Domáce vzdelávanie je veľmi zaujímavý koncept. Ukazuje to, že väčšina času strávená v škole je stratená. Moji traja súrodenci sú už pol roka na domácom vzdelávaní. Užívajú si život oveľa viac. Už sa neplače pred odchodom do školy. Doma je oveľa viac smiechu a voľného času. Všetci majú viac času na seba, na nové aktivity a záujmy. Ak by som mal kamaráta, ktorý by do toho išiel so mnou, tak by som odišiel na domáce vzdelávanie aj ja, ale nechcem stratiť kontakt s mojimi kamarátmi. Toto je jediný dôvod prečo nie som ja na domácom vzdelávaní.“

 

Keď si to čítam spätne, cítim akýsi smútok, že aj v dnešných časoch sa vy mladí nevzdelávate v slobodnom, bezpečnom a tvorivom prostredí. Čo s tým ďalej? Aké sú tvoje ďalšie plány?

„Môj predbežný plán je zmaturovať a potom by som si chcel dať pauzu na jeden rok. Po škole by som chcel precestovať svet na bicykli. Rozmýšľam aj nad štúdiom astronómie a astrofyziky v zahraničí.“

 

Dávid, ďakujem ti za tvoju otvorenosť a úprimnosť. Prajem ti, nech sa ti plnia tvoje želania a nech sa ti v živote darí! 

„Ďakujem za tento rozhovor a prejavený záujem o nás mladých.  Všetko dobré aj tebe!“

 

 

Linky:

Súvisiace odkazy

Súvisiace odkazy

Osveta Fitmama dala študentkám gymnázia nový pohľad na svoje telo

  28.9.2022/ Bratislava   Erika Sýkorová Osveta Fitmama dala študentkám gymnázia nový pohľad na svoje telo Na základe osobnej pozitívnej...

ŽIVÉ EduFÓRUM (EduFÓRum RomanUM) sa presunulo do Nitry

Marek MensákOtec troch detí, spoluzakladateľ Akadémie životného štýlu, autor a spolutvorca Živého Edufóra, organizátor podujatí zameraných na osobný rozvoj, kultúru...

ŽIVÉ EduFÓRUM (EduFÓRum RomanUM) sa udialo aj na Festivale Poznania

Marek MensákOtec troch detí, spoluzakladateľ Akadémie životného štýlu, autor a spolutvorca Živého Edufóra, organizátor podujatí zameraných na osobný rozvoj, kultúru...

ŽIVÉ EduFÓRUM (EduFÓRum RomanUM)- svetová premiéra s Romanom Pomajbom, Petrom Živým a Petrom Bažíkom v Bratislave

Marek MensákOtec troch detí, spoluzakladateľ Akadémie životného štýlu, autor a spolutvorca Živého Edufóra, organizátor podujatí zameraných na osobný rozvoj, kultúru...

Slovenské školstvo očami slovenského stredoškoláka

  28.2.2022 / Marek Mensák Slovenské školstvo očami slovenského stredoškoláka „Keď si deti uvedomia, že všetci sme si rovní, že...

Zdravé jedlo v nezdravom prostredí?!

20.9.2021 / Marek Mensák Zdravé jedlo v nezdravom prostredí?! Ten taký typický závan zo staroškolskej jedálne cítim aj dnes a...

Prečo sa vizionár Anton Adamčík odlmčal? Je za tým EDUvolúcia?

20.5.2021 / Marek Mensák    Prečo sa vizionár Anton Adamčík odlmčal? Je za tým EDUvolúcia? S Antonom Adamčíkom, mojim dobrým...

O nás, o školstve, o dištančnom vzdelávaní

  7.12.2020 / Marek Mensák O nás, o školstve, o dištančnom vzdelávaní   Školstvo je zrkadlom spoločnosti a spoločnosť zas...

Sú deti v škole šťastné?

  1.10.2020 / Marek Mensák Sú deti v škole šťastné? Aktuálne máme na Slovensku turbulencie nielen okolo vírusových „kampaní“, ale...

Aby bolo financovanie vzdelávania spravodlivé

27.6.2020 / Anton Adamčík Aby bolo financovanie vzdelávania spravodlivé Možno niektorých prekvapí informácia o tom, že niekoľkí zástupcovia domáceho vzdelávania...

M. Mensák: Výzva k celonárodnej diskusii o vízii školského systému na Slovensku

4.6.2020 / Marek Mensák    Výzva k celonárodnej diskusii o vízii školského systému na Slovensku My, rodičia, ktorí si plne...

Udalosti / Aktuality

Deň matiek s Fitmamaclub

Lucia MensákMama 3 detí, pohybová terapeutka, fitness trénerka, autorka FITMAMA – harmony physio programu, podporovateľka prirodzených pôrodov, zakladateľka Fitmamaclub a...

ŽIVÉ EduFÓRUM

Priestor pre všetkých, ktorí chcú, aby sa na Slovensku vzdelávalo inak, aby učenie a učenie sa dávalo zmysel a prinášalo...

Fitmamaclub – AKTUÁLNY PROGRAM

Je tu špeciálna novoročná výzva pre fitmamky, v ktorej pôjde o systematickú prácu s nastavovaním našich pohybových návykov počas obdobia...

Domškola Šamorín & Family club „Pipi a jej super park“

Rodičia zo Šamorína a jeho okolia sa rozhodli vytvoriť pre svoje deti domáce, bezpečné a slobodné vzdelávacie prostredie, kde si...

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Close