info@LAcademy.sk     Mobil: +421 907 514 608

O nás

Akadémia životného štýlu – Rastieme spolu

Akadémia životného štýlu je občianske združenie, ktoré svojou činnosťou vytvára priestor pre všestranný rozvoj nielen jednotlivca ale aj celej spoločnosti. Prepája a zoskupuje ľudí, ktorí majú záujem spolutvoriť krajšie a uvedomelejšie Slovensko. Prináša možnosti pre osobný rast, novodobé vzdelávanie, život obohacujúcu kultúru a pohybové aktivity, ktoré napomáhajú ozdravovať a skvalitňovať životy ľudí na Slovensku.

Združenie sa aktívne spolupodieľa na kreovaní celonárodného vzdelávacieho systému, ktorý vzniká v súlade s víziou Slobodný vzdelávací trh a paralelne (vedľa) súčasného školského systému. Úlohou združenia v tomto procese je podpora najmä domškolákov pri vytváraní samoriadených vzdelávacích skupín a ich vzájomné prepájanie. Slúži k tomu diskusná facebooková skupina Tvoríme nové školstvo určená tým, ktorým staroškolský systém nevyhovuje, ktorí hľadajú nové možnosti vzdelávania a chcú rozvíjať svoje kritické myslenie.

V rámci programu Fitmama sa združenie naplno venuje aj osvete zameranej na zdravý život ženy od dospievania, počas tehotenstva, až po obdobie, kedy sa žena stane matkou. Vďaka tejto osvete sa medzi slovenskými mamičkami zvyšuje povedomie o správnych pohybových návykoch, o prirodzenom pôrode a tiež o tom, ako predchádzať popôrodným ťažkostiam.

Spoločenské podujatia a vzdelávacie programy Akadémie životného štýlu sú plné zaujímavých, podnetných, miestami až transformačných informácii, ale hlavne inšpiratívnych ľudí, medzi ktorými sú rôzni odborníci, spoločenskí aktivisti a tiež známe osobnosti. Tieto eventy majú za cieľ prinášať do rôznych kútov Slovenska podnetné informácie a motivovať ľudí k prevzatiu zodpovednosti za svoje vzťahy, zdravie, rodinu a celkovo za kvalitu života.

Akadémia životného štýlu naštartovala oficiálne svoju činnosť na jeseň v roku 2016.

 

Činnosti a ciele Akadémie životného štýlu: 

V rámci budovania kvalitnejšieho života pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať seba samého, ako aj lepší a krajší život na Slovensku pre všetkých, ktorí o to majú záujem združenie:

 1. Vytvára podmienky a priestor pre vznik a realizáciu projektov podporujúcich všestranný rozvoj spoločnosti a kvalitnejšieho života na Slovensku.
 2. Na základe návrhov členov združenia predkladá a realizuje projekty financované v rámci rozpočtu EÚ a SR na podporu spoločenských, kultúrnych a vzdelávacích aktivít za účelom kvalitnejšieho života občanov na Slovensku.
 3. Zoskupuje ľudí a inštitúcie, ktoré majú záujem o rozvoj kvalitnejšieho života na Slovensku.
 4. Zabezpečuje organizovanie kongresov, konferencií, seminárov, workshopov, kurzov ako aj rôznych kultúrno – spoločenských akcií na Slovensku.
 5. Sprostredkováva kontakty a vzťahy medzi inštitúciami v záujme presadenia navrhnutých rozvojových projektov doma, aj v zahraničí (cezhraničná spolupráca).
 6. Organizuje odborné, vzdelávacie a spoločenské podujatia s cieľom budovania rôznych partnerských vzťahov za účelom výmeny skúseností a zručností v danej oblasti.
 7. Mobilizuje občanov a právne subjekty v regióne k vzájomnej spolupráci v prospech Slovenska.
 8. Sústreďuje informácie o SR, ktoré sú potrebné pre budovanie kvalitnejšieho života na Slovensku.
 9. Propaguje a prezentuje činnosť svojich členov prostredníctvom rôznych informačných seminárov, prednášok, workshopov a pod.
 10. Pôsobí aj ako informačné, vzdelávacie, propagačné a edičné centrum, ktoré zhromažďuje, analyzuje a poskytuje informácie a vydáva a distribuuje publikácie o vzdelávaní za účelom rozvoja lepšieho a kvalitnejšieho života na Slovensku.
 11. Získava materiálnu a finančnú pomoc na podporu svojich programov z rôznych zdrojov, aj na pomoc iným organizáciám a jednotlivcom v oblasti vzdelávania za účelom rozvoja lepšieho a kvalitnejšieho života na Slovensku.
 12. Poskytuje marketingové, konzultačné a vzdelávacie služby inštitúciám, ktoré sa usilujú o rozvoj domácich a medzinárodných vzťahov v oblasti vzdelávania a rozvoja lepších životných podmienok všetkých občanov na Slovensku.
 13. Spolupracuje s organizáciami všetkých sektorov (štátna správa a samospráva, tretí sektor a podnikatelia) na miestnej, regionálnej, celoslovenskej ako aj medzinárodnej úrovni a poskytuje im svoje služby.
 14. Participuje na aktivitách, ktoré vytvárajú podmienky na spoluprácu so štátnou správou, samosprávou, ako aj podnikateľmi za účelom lepšieho a kvalitnejšieho života na Slovensku.
 15. Podporuje zavádzanie nových a netradičných systémov vzdelávania na vysokých, stredných a základných školách.
 16. Pomáha sociálnym inštitúciám pri zavádzaní nových systémov vzdelávania za účelom lepšieho uplatnenia sa ich klientov v spoločnosti.
 17. Pomáha dodávateľom pedagogických a sociálnych služieb zvyšovať ich kvalitu a spokojnosť zákazníka.
 18. Pomáha verejnej správe na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj na celosvetovej úrovni zlepšovať kvalitu služieb a spokojnosť občana.
 19. Organizuje detské programy, animácie, narodeninové oslavy a iné podujatia pre všetky deti na Slovensku ako aj pre deti pochádzajúce zo znevýhodnených skupín.
 20. Poskytuje pomoc pri kreovaní marketingovej filozofie pre mestá, obce, združenia a iné organizácie, ako aj aktívnu pomoc pri organizácii spoločenských podujatí.
 21. Poskytuje poradenstvo pre subjekty CR na Slovensku, pomoc pri kreovaní nových, doplnkových služieb.
 22. Organizuje aktívnu propagáciu Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie.
 23. Podieľa sa na kreovaní produktu jednotlivých destinácií / oblastí na Slovensku.
 24. Podporuje prácu, rozvoj a aktivizáciu činnosti a sebarealizáciu detí a mládeže na Slovensku.
 25. Podporuje a organizuje tanečno – športové aktivity, pohybové aktivity pre deti a dospelých, aktivity v oblasti kultúry, vzdelávania a výchovy, podpory nadaných jednotlivcov a kolektívov.
 26. Podporuje a vytvára dlhodobý systém pravidelných činností, aktivít formou kooperatívnych hier, pohybových a hravých činností a pohybového cvičenia detí a dospelých.
 27. Realizuje projekty, ktoré prinášajú radosť deťom a mládeži, ako aj vnútorné uspokojenie a kontakt so širokým kolektívom.
 28. Realizuje voľnočasové aktivity určené všetkým deťom bez akejkoľvek formy diskriminácie, bez obmedzení a bariér, ponúka aktivity deťom a mládeži bez ohľadu na ich zdravotné problémy a sociálne pomery.
 29. Zabezpečuje a prevádzkuje zariadenia za účelom starostlivosti o deti, opatrovanie a dohliadanie detí aj v čase neprítomnosti rodičov.
 30. Poskytuje reklamné a marketingové služby.
Údaje o našom občianskom združení:
 • Názov združenia: AKADÉMIA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU, OZ
 • Sídlo združenia: Štúrovo nábrežie 2366/12, 052 01  Spišská Nová Ves
 • Dátum vzniku: 28.10.2016
 • IČO: 50533886
 • DIČ: 2120497005
 • Bankové spojenie: SK97 0900 0000 0051 2452 5135
 • Zapísané v: Register občianskych združení MVS číslo spisu – VVS/1-900/90-49525
Štatutárny orgán OZ:
 • Lucia Mensák Ďuráková
  výkonná riaditeľka OZ
Kontaktné údaje:
 • Akadémia životného štýlu, OZ, Štúrovo nábrežie 2366/12, 052 01  Spišská Nová Ves
 • www.LAcademy.sk / www.akademiazivotnehostylu.sk
 • info@LAcademy.sk
 • 0907 514 608, 0902 101 754

 

 

Udalosti | Aktuality

Pridaj sa do klubu domškolákov pri Bratislave

Rodičia z okolia Rovinky, Dunajskej Lužnej a Miloslavova sa rozhodli vytvoriť pre svoje deti domáce, bezpečné a slobodné vzdelávacie prostredie,...

Aktuálny program s osvetou Fitmama

Je tu špeciálna novoročná výzva pre fitmamky, v ktorej pôjde o systematickú prácu s nastavovaním našich pohybových návykov počas obdobia...

Otvorený list rodičov – Výzva k celonárodnej diskusii o vízii nášho školstva

Rodičia uvedomujúci si stav nášho školstva pripravili Otvorený list najvyšším predstaviteľom SR, ktorý je zároveň výzvou k celonárodnej diskusii o...

Udalosti | Aktuality

Pridaj sa do klubu domškolákov pri Bratislave

Rodičia z okolia Rovinky, Dunajskej Lužnej a Miloslavova sa rozhodli vytvoriť pre svoje deti domáce, bezpečné a slobodné vzdelávacie prostredie,...

Aktuálny program s osvetou Fitmama

Je tu špeciálna novoročná výzva pre fitmamky, v ktorej pôjde o systematickú prácu s nastavovaním našich pohybových návykov počas obdobia...

Otvorený list rodičov – Výzva k celonárodnej diskusii o vízii nášho školstva

Rodičia uvedomujúci si stav nášho školstva pripravili Otvorený list najvyšším predstaviteľom SR, ktorý je zároveň výzvou k celonárodnej diskusii o...

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Close