info@LAcademy.sk     Mobil: +421 907 514 608

Večery o vzťahoch

 

Naše občianske združenie Akadémia životného štýlu podporuje vzdelávanie, osobný rast a kultúru Slovákov,  preto sme medzi naše hlavné aktivity zaradili program, ktorý vie pomôcť ku skvalitneniu života ľudí na Slovensku. Program Večery o vzťahoch dáva ľuďom možnosť pochopiť súvislosti v medziľudských vzťahoch. 

 

O čom je program Večer o vzťahoch?

Aby sa človek mohol odraziť z miesta, aby sa mohol posunúť ďalej vo svojom vzťahu s partnerom, s rodičmi, s deťmi, či v pracovných vzťahoch, musí zakaždým niečo dôležité pochopiť a prijať. To čo sa nám v živote deje častokrát dávame za vinu niekomu inému. Takto ostávame v začarovanom kruhu, kde vždy je niekto, kto nám ubližuje, kto je za náš stav a situáciu zodpovedný.  V návale vlastných emócii, hnevu, strachu, obviňovaní alebo domnienok sa nám situácie neustále vracajú a opakujú. Ako sa vymotať z tohto bludného kruhu?

ADELA VINCZEOVÁ spoločne s uznávanou etikoterapeutkou BEATOU HLOHOVSKOU vás v našom programe Večer o vzťahoch nenásilnou a zábavnou formou ponoria do asi najviac riešenej témy ľudí, ktorou sú VZŤAHY. Na ceste k pochopeniu, čo nám naše vzťahy zrkadlia, nám vie dať mnohé odpovede etikoterapia, ktorá človeku pomáha zmeniť postoj k sebe, k svojmu okoliu, k vzťahom, nájsť alebo spresniť zmysel svojej existencie a dosiahnuť emocionálny nadhľad nad svojim životom.

Večer o vzťahoch je plný obohacujúcich až transformačných informácii, otvorených rozhovorov, otázok z publika, ktorý zakaždým spríjemní hudobný hosť, či už známa hudobná kapela alebo spevák. Tento program putuje po rôznych slovenských mestách, aby si čo najviac ľudí na Slovensku mohlo vylepšiť svoje vzťahy a tým aj svoje životy.

 

Adela Vinczeová

Večer o vzťahoch moderuje známa moderátorka Adela Vinczeová, ktorá spoločne s etikoterapeutkou Beatou Hlohovskou vedie otvorené rozhovory na tému vzťahy a čo nám vzťahy zrkadlia.  Je dcérou známeho spisovateľa Jozefa Banáša a výtvarníčky Márie Banášovej. S celkovým počtom desať výhier v hlavných kategóriách, Adela Vinczeová je najúspešnejšou účastníčkou v doterajšej histórii diváckej ankety Osobnosť televíznej obrazovky. Adela vyrastala v Nemecku spolu so svojou staršou sestrou Máriou. Ako sama hovorí, pobyt v zahraničí ju síce vybavil jazykovými znalosťami, ale ona nedá dopustiť na rodné Slovensko. Už odmalička sa u nej prejavovalo všestranné nadanie. Popri základnej škole hrala osem rokov na klavír.  Neskôr sa vrhla na štúdium a vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor kulturológia. Svoj prvý kásting v oblasti moderovania skúsila v roku 1994.  Keď mala 14 rokov, dostala ponuku zúčastniť sa konkurzu na moderátorku. Adela svojim typickým humorom a sarkazmom zapôsobila na verejnosť hlavne vo Fun Rádiu, kde v roku 1999  začala svoju mediálnu kariéru.

Adela ako každý iný, si prechádzala rôznymi životnými situáciami, pri čom jej radili a pomáhali rôzni ľudia. Po svojich skúsenostiach si povedala, že sedenie u psychológa je už dávno „out“, a tak sa zamerala na novú liečbu osobných problémov. Adela tak začala viac spoznávať seba samú prostredníctvom etikoterapie, čo je v skratke liečba duše. Takto sa zoznámila s etikoterapetkou Beatou Hlohovskou, s ktorou v programe Večer o vzťahoch vedie otvorené rozhovory o vzťahoch, ktoré dávajú ľuďom informácie k sebapochopeniu a pochopeniu svojho okolia.

„Nechodím k psychológovi, ale dala som sa na etikoterapiu. Tam to nie je o tom, že sa vyplačeš a pustíš ventil a povedia ti, že máš na to právo a všetko je takto v poriadku. Etikoterapia je skôr o tom, že všetko, čo sa ti v živote deje, sa deje aj nejakým tvojím pričinením. Že každý tvoj partner ťa nejako zrkadlí. Hlavne vzťah je totiž najväčšie zrkadlo a najväčšie učenie a jediné, čo môžeme, je meniť svoj postoj a svoj prístup a potom sa aj veci inak vyvŕbia. Človek stále len čaká, že sa ostatní zmenia, a každého naokolo obviňuje, že je na vine, k ničomu to nevedie. Ono to totiž nie je len tak. Vždy tam ten dôvod dáva aj druhá strana. Takže som skôr pochopila, že toto je cesta, ako naozaj zažiť nejaké zmeny v živote. Naučila som sa, že keď mám problém, musím riešiť sama. A človek musí byť jedine úprimný. Musí vyložiť karty na stôl, lebo inak sa rieši len niečo fiktívne.“

 

Beata Hlohovská

Beata Hlohovská je významnou súčasťou programu Večer o vzťahoch. Spoločne s Adelou sa zhovára na tému vzťahy. Je uznávanou etikoterapeutkou a poradkyňou v oblasti vzťahov a sebapoznania.  Je absolventkou Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Do roku 2000 sa zaoberala pedagogickou činnosťou a intenzívnym poznávaním ľudového liečiteľstva, psychotroniky, numerológie, alternatívnej psychoterapie a poradenstvom v oblasti zdravého životného štýlu. Absolvovala špecializačné inovačné štúdium – Psychológia a sociológia a špecializačné kvalifikačné štúdium – Psychológia a sociológia v Bratislave. Je absolventkou trojstupňového výcviku Rodinná dynamika, poradenstvo a psychoterapia a priebežného vzdelávania – Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností použiteľných vo výchove, poradenstve a terapii. Na Vitae academia vo Zvolene získala akreditované Osvedčenie o absolvovaní kurzov: Výživa človeka, humánna výživa, trofológia a Liečivá výživa pri poruchách tráviacej sústavy u prof.Ing. Dušana Zachara, DrSc.

V rokoch 2000 až 2010 pracovala vo funkcii riaditeľky Centra sociálnej prevencie v Topoľčanoch a Domova pre osamelých rodičov v Nemčiciach. Počas tohto obdobia sa intenzívne venovala individuálnej a skupinovej etikoterapii, špecializovala sa na oblasť domáceho násilia a drogových a iných závislostí. Na klinike alternatívnej medicíny Terra medica v Bratislave pôsobila od r.2009 do 2014 ako etikoterapeutka. V roku 2000 získala post predsedníčky a štatutárnej zástupkyne OZ Vzájomnosť. Od roku 2014 sa naplno venuje ľuďom, ktorým prostredníctvom etikoterapie pomáha pochopiť seba samého ale aj správanie svojho okolia, rodičov, priateľov, partnerov či kolegov v práci.

„Získať rovnováhu tela a duše nie je ľahké. Dnešná doba nás vedie stále k väčšej zodpovednosti za svoje telesné a duševné zdravie, ktoré priamo súvisí s našimi postojmi a následne emočnými a fyzickými prežívaniami. Na mojej ceste životom som sprevádzala už tisícky ľudí. Na našich stretnutiach sme riešili mnohé problémy a zároveň mi priniesli množstvo skúseností, poznania v oblasti zákonitostí ľudského života, vedomia, v súvise s poznaním vesmírnych zákonov.“

Etikoterapia

Program Večer o vzťahoch je priamo spojený s etikoterapiou, čo je jednou z najúčinnejších  metód  na hľadanie hlbokých príčin ochorení  a na  rozpoznávanie emócií, stratégií a vzorcov správania, ktoré poškodzujú zdravie.   Príčinu chorôb, nehôd a úrazov nachádza v narušených vzťahoch k sebe samému, k iným ľuďom  alebo k životu ako takému. Etikoterapia je hlbinnou autoterapiou človeka smerujúceho k  celistvosti. Etikoterapia je komplexná autognostická a sebakoučovacia metóda. Rozpoznávaním pravdy o sebe samom v prítomnom okamžiku nachádza etikoterapia prekážky na ceste k spokojnému životu naplneného radosťou, šťastím, zdravím a hojnosťou v narušených vzťahoch. Metóda je zameraná na hľadanie príčin nespokojnosti, chorôb, agresivity, strachu v narušených vzťahoch k sebe samému, iným ľudom a  celku, ktorého sme súčasťou. Etikoterapia pomáha človeku zmeniť postoj k sebe, k svojmu okoliu, k vzťahom, nájsť alebo spresniť zmysel svojej existencie a dosiahnuť emocionálny nadhľad nad svojim životom. Proces je možné podporiť liečivou silou potravy a bylín. Týmto spôsobom sa otvorí cesta k uzdravujúcej, samo-obnovujúcej energii ľudského tela, človek tak získava vnútornú vyrovnanosť, harmóniu, pokoj v duši a radosť zo svojho života.

Etikoterapia vedie ľudí k tomu, že pri psychickej a fyzickej nepohode treba hľadať podstatu problému. Problémy bývajú prejavené ako: choroby, somatické prejavy tela, psychické problémy, hlavne rôzne prejavy strachov, vzťahové nedorozumenia, neschopnosť uplatnenia sa, depresie, pocity nešťastia. To je často dopad nespracovaných uložených emócií: neodpustenie, nepoznanie, nevnímanie seba, teda nemožnosť vnímať a poznať iných. Čisto ľavo-hemisférové, programové myslenie a strácanie sa v domnienkach a konšpiráciách spôsobuje trýznenie sa vlastnými emóciami, neschopnosť otvoriť sa láske. Na fyzickej úrovni je to prejavené nevnímaním skutočnej potreby svojho tela, napríklad človek prijíma aj úplne škodlivé jedlo a celú zodpovednosť za svoje prežívanie odovzdá do rúk iným. To všetko spôsobuje fyzickú a psychickú disharmóniu, nevyrovnanosť a rôzne závislosti. Problém, bolesť, nepohoda, slabosť. Všetko je dôsledok a zároveň prejav energetického deficitu človeka. Človek je svojou podstatou energeticko-informačný systém. Je teda závislý na energii, na jej množstve a kvalite, teda na vlastnom vibračnom kmitočte. Etikoterapia pomáha nájsť cestu k sebe, naučí vziať život, vlastnú energiu, do svojich rúk a tak prevziať úplnú zodpovednosť za svoj život. Vrátiť sa k svojmu prirodzenému stavu, mať v sebe pokoj, mier v duši, s oslobodeným srdcom a čistou mysľou vnímať lásku ako podstatu bytia.

Čo ľudí zaujíma?

Večer o vzťahoch sa venuje rôznym situáciám a témam, týkajúcich sa vzťahov.  V krátkom rozhovore s etikoterapeutkou Beatou Hlohovskou sa dozviete viac.

Beátka, čo bolo pre teba tým prvotným impulzom, ktorý ťa priviedol k etikoterapii a práci s ľuďmi?
„Keď som prišla k etikoterapii, už som sa ľudom venovala a pomáhala im so zdravotnými problémami aj psychickými ťažkosťami. Etikoterapia ma okamžite oslovila svojím uceleným pohľadom na človeka. To, ako a čo žijeme spolu súvisí a preto treba riešiť všetky úrovne bytia, nie len fyzické telo.“

Hlavnou témou Večerov o vzťahoch sú práve vzťahy. Mnohokrát sa zvyknú ženy sťažovať: „Partner mi je neverný, nerešpektuje ma, dokonca má násilnícke sklony, aký to má súvis so mnou?“
„Vzťahy sú nám zrkadlením, osvetlením, cestou k sebapoznaniu, k harmónii. My máme na seba skreslený pohľad, pretože sme uverili hodnotiacim vzorcom, cez ktoré nás označovali rodičia, učitelia, okolie. Partner nám odráža, zrkadlí naše najvnútornejšie Ja, mužského, či ženského princípu. Odzrkadľuje to, aký máme skutočný a pravdivý vzťah k sebe samému. Pokiaľ k sebe nie sme pravdiví, sebe verní, láskyplní, ale sme plní pochybností o tom, či sme dosť dobrí, alebo sme plní strachov zo samoty, z opustenia, z nelásky, partner nám to ukáže práve neverou, či nerešpektovaním. Pokiaľ človek žije v sebazapretí, v hneve, v roli obete, pritiahne si vždy agresora. až kým nezmení postoj k sebe. To sú lekcie, ktoré z lásky Božej príde podať bytosť, aby sa človek uvedomil a navnímal lásku, ktorú do teraz hľadal „vonku“, nie vo svojom srdci a zobral zodpovednosť za svoj život do svojich rúk.“

Rovnako, ako je pre nás dôležité partnerstvo, je v našom živote určujúci vzťah s rodičmi. Ako vlastne súvisí moje osobné šťastie s tým aký mám vzťah s rodičmi? Môže mi moja vlastná mama, otec blokovať moje životne šťastie, vzťahy, či úspech alebo dokonca aj príjem peňazí?
„Len sami si vieme všetko blokovať, ako aj naopak, uvoľňovať. Práve v roli obete dávame iným nad nami moc. Našich rodičov sme si vybrali ako lektorov prijatia, kde si lekcie dávame navzájom. Sú to lekcie z prijatia a uvoľňovania programov strachov, ktoré niekedy zachraňovali, dnes už len blokujú život. Precítením vďačnosti predkom, získavame veľa stratenej energie a otvára sa nám nový priestor tvorenia.“

Veľa ľudí hovorí, že treba odpúšťať, ale ako? Čo presne človek musí zmeniť v sebe mentálne alebo dokonca fyzicky?
„Odpustenie, ako aj láska, vďačnosť, pokora, tolerancia, trpezlivosť, súcit a ďalšie naše cnosti sa dejú na tej úrovni, na ktorej sa nachádza naše vedomie. Keď človek žije, vníma len cez svoju ľavú hemisféru, len cez svoje myšlienky, a emócie, svoje programy, naučené alebo prebrané vzorce, tak aj to odpustenie je len myšlienkové (lebo sa to tak má) povrchné. Keď človek vstupuje vedome do svojej hĺbky, prijíma sa na úrovniach tela, pocitu, mysle a ducha, harmonizuje svoje seba-vnímanie, ako aj cnosti, ktoré aktívne prežíva sa prehlbujú do všetkých úrovní. Tam z odpustenia ostáva len vďačnosť a lekcia je naplnená, ukončená.“

Hudobní hostia

Spestrením programu sú rôzni hudobní hostia, ktorých vyberáme, tak aby čo najviac ladili s charakterom a atmosférou Večera o vzťahoch. Naposledy sa publiku v Dome kultúry v Poprade predstavila skupina Mukatado. Kultúra, hudba a umenie sú neodmysliteľnou súčasťou našej „L.A.“ Akadémie a preto sa už teraz môžete tešiť na ďalšie plánované Večere o vzťahoch, ktoré sa možno ocitnú vo Vašom meste.

Ďalší sprievodný program

Popri hlavnom programe Večery o vzťahoch prinášame do slovenských miest aj sprievodné podujatia, ktoré úzko súvisia s témou vzťahy a etikoterapia. Pred Vianocami sa môžete zúčastniť Predvianočných zastavení s Miriam Kalisovou alebo tiež Martinom Nikodýmom, ktorých cieľom je, aby sa ľudia pred Vianocami stíšili a navnímavali seba čo najviac do hĺbky. Rozhovory o vzťahoch, čo nám zrkadlia, a čo nás učia s uznávanou etikoterapeutkou Beátou Hlohovskou sú popretkávané liečivými piesňami slovenskej speváčky Kristíny Dubajovej, v sprievode hudobníčky Eniesy.  Pripravujeme aj ďalšie sprievodné podujatia. Neprestaňte nás aj naďalej sledovať a podporovať naše aktivity.

 

 

Spojky – RTVSsk (Adela Banášová a Bea Hlohovská) ⇓⇓⇓

 

 

 

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Close