info@LAcademy.sk     Mobil: +421 907 514 608

ŽIVÉ EduFÓRum (EduFÓRum RomanUM)

 
 
ŽIVÉ EduFÓRum (EduFÓRum RomanUM) je všetko a každý. Je to silný rodičovský hlas, ale aj slobodná pôda pre študentov, učiteľov, pedagógov, koučov, terapeutov, mentorov, vychovávateľov, sprievodcov, riaditeľov škôl, riaditeľov komunitných škôl, domškolákov a rodiny s deťmi.
 
ŽIVÉ EduFÓRum je hudba aj spev, je hra, je diskusia, je život tu a teraz. Je to interaktívne, veselo i vážne ladené fórum, v ktorom je možné vidieť veci inak.
 
 
 

 

ŽIVÉ EduFÓRum – v živom kruhu poznania 

Aby sme dokázali ozdraviť naše školstvo a náš spoločný vonkajší svet na politickej, ekonomickej a spoločenskej úrovni, tak najprv potrebujeme ozdraviť a zmeniť náš svet zvnútra na úrovni tela, myslenia, duše a kultúry.

ŽIVÉ EduFÓRum je významná predovšetkým rodičovská iniciatíva so silnou vnútornou motiváciou hľadať a spoznávať mnohé, nové a zdravé podoby vzdelávania a vytvárať spolu zmysluplné vzdelávacie prostredie, v ktorom môže každý (dieťa, žiak, študent, rodič, sprievodca, učiteľ) naplno objavovať, rozvíjať a využívať svoj jedinečný potenciál.

ŽIVÉ EduFÓRum je novonarodené, živé, hravé,  formujúce sa, interaktívne, edukačné, diskusné, tvorivé, zážitkové, veselo i vážne ladené kultúrno-vzdelávacie fórum, ktoré je slobodnou pôdou pre spoločný rast, kde je možné vidieť veci inak. Ide o neformálne zážitkové spoločenské podujatie plné podnetných informácií a inšpirujúcich ľudí, ktoré putuje po rôznych mestách a miestach Slovenska. 

Pozývame vás na jedinečné, originálne a nestranícke edufórum, kde sa môže nový svet otvárať slobodne a kde sa rôzne prúdy môžu spojiť na jednej kultúrnej pôde. Ide o slobodný a tvorivý priestor zrodzovania nových impulzov, myšlienok, vízií a nápadov, kde to smie mať každý inak. Dovoľme si, aby sme to mohli mať inak a aby to mohli mať po svojom aj iní. Dôležité je, ak to cítiš podobne, aby si mohol/a byť pri tom a aby si bol/a aj ty toho súčasťou.

Nielen hlavou sa deje vzdelávanie, ale najmä kultúrou 

Peter Bažík 

EduFÓRum RomanUM malo svoju svetovú premiéru 23. mája v Bratislave, ktorú svojim výnimočným hlasom obohatil mimoriadne talentovaný multi-inštrumentalista, skladateľ, textár, producent a najmä vynikajúci spevák Peter Bažík.

Peter sa zviditeľnil v roku 2006 ako finalista druhej série Slovensko hľadá SuperStar a o pár rokov neskôr ako absolútny víťaz speváckej šou X-Factor. Hrá na gitaru, husle a klavír. Je rodičom a veľkým podporovateľom vytvárania vzdelávacieho prostredia, v ktorom môže každý naplno rozvíjať svoj talent a potenciál.

Žiarislav 

Mesiac po premiére sa edufórum odohralo vo Vysokých Tatrách. Svojou prítomnosťou, dobrozvykmi a múdrym slovom nás obdaril unikát – Žiarislav. Je to hudobník, textár, spevák, spisovateľ, šíriteľ vedomectva a znalec pôvodnej prírodnej duchovnej kultúry. Jeho hudba je harmonicky prepracovaná s originálnym obsadením tradičných hudobných nástrojov.

Žiarislav tvorí hudbu od roku 1998. Odvtedy mu vyšlo 11 abumov, popritom vydal 3 samizdatové nahrávky, z toho 2 so skupinou Bytosti. Napísal viac, ako tisíc článkov, z ktorých výrazná väčšina priamo súvisí s pôvodnou prírodnou kultúrou.

Ján Svetlan Majerčík

Na edufórum do Tatier a na festivale Poznania svoje dary v podobe prenádherných pesničiek priniesol aj výnimočný pesničkár Ján Svetlan Majerčík, ktorý spieva o tom, čo vidí, počuje a najmä čo cíti. O jeho tvorbe a prejave hovoria, že nesiaha tam, kam nedočiahne, nehľadí tam, kam nedovidí. Jeho piesne sú o tom, čím žije. Je básnikom, ktorý svoje básne neopakovateľne zhudobňuje.

„Piesňodarmi odrážam Svetlo na tmavé miesta v ľudských srdciach a možno niečo v niektorých ľuďoch zmením. Taký je význam a podstata mojej dlhej cesty, cesty pesničkára.“

Martin Bohem

Martin a jeho gitara pretvorili slová do zvučnej melódie, ktorá nás sprevádzala celým nitrianským eduforom.
 
„Viem, kto som. Som pesničkár. Som Bohém. Nesnažím sa zachrániť svet, zvíťaziť nad zlom, poraziť neprávosť alebo presadiť pravdu…Mojou úlohou je spievať od srdca, hrať do nôty a skladať to, čo mi život priniesol. Verím, že svojou hudbou môžem inšpirovať iných, ktorí presadia pravdu, porazia neprávosti, zvíťazia nad zlom alebo zachránia svet… Ale hlavne verím, že pri tom nezabudnú byť tak trošku aj Bohémami. Pretože Bohém miluje žiť. A kto lepšie vytvorí svet, v ktorom sa žiť oplatí? Započúvajte sa do mojich tónov a som si istý, že naladím aj vás .“ 

EduFÓRum RomanUM – od Tatier k Dunaju …

EduFÓRum RomanUM malo svoju svetovú premiéru v máji 2022 v Stredisku kultúry na Vajnorskej v Bratislave, kde to Peter Bažík, Roman Pomajbo, Peter Živý a všetci zo základne edufóra odštartovali spoločne  vo veľkom živom kruhu. 

Pár týždňov po premiére, v júni 2022, sa edufórum presunulo pod majestátne štíty Vysokých Tatier do Novej Lesnej, kde uzavrelo víkendovú Stálu konferenciu aktérov vo vzdelávaní (SKAV). Jedinečnú atmosféru a posolstvá do slovensko-českého kolektívu tam vtedy priniesli Žiarislav a Ján Svetlan Majerčík.

Edufórum RomanUM  sa v júli 2022 konalo aj na Festivale Poznania v prostredí Strážovských vrchoch, ktoré svojimi pesničkami obohatil Ján Svetlan Majerčík. 

Veľký odkaz a jedinečnú atmosféru prinieslo aj novembrové edufórum, ktoré sa konalo 14. novembra v Nitre.

EduFÓRum RomanUM – základňa:

Roman Pomajbo / otec štyroch detí, herec, lektor komunikácie, majster hovoreného slova a básní, holistický kouč

„Deti sú budúcnosť. Ako sa budú vzdelávať, taká bude budúcnosť. A to ma veľmi zaujíma.“

EduFÓRom sprevádza aj Roman Pomajbo, ktorý z pozície rodiča chce nájsť svojim deťom pestrú ponuku rôznych možností pre ich osobný rozvoj a naplňujúce vzdelávanie. Vyštudoval hudobno-dramatický odbor na Štátnom konzervatóriu v Brne a herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Je to majster  v rozosmievaní ľudí a v skrášlení každodenných trápení. Poznáme ho z televíznej obrazovky, z plátna kín, či z divadelných pódií, najmä však z celosvetovo populárnej one man show Ocko.

V súčasnosti pôsobí v rôznych bratislavských divadlách, ako je La komika či Novomestské divadlo. Spolu s ďalšími hercami založil Divadlo Part of Art, kde improvizuje, spieva, stvárňuje nie jednu, ale rovno viacero postáv. Roman nie je na EduFÓRe iba hercom či moderátorom, ale aj rodičom, študentom a zároveň učiteľom. Niečomu nás naučí a hlavne ukáže, aké dôležité je vedieť improvizovať. Ako sám hovorí: Najlepšia improvizácia je tá pripravená!“.  

Peter Živý / otec štyroch detí, zážitkový rečník, sociálny inovátor, kultúrny kreatívec, lektor intuitívnej pedagogiky

„Nielen hlavou sa deje vzdelávanie, ale najmä kultúrou, ktorá súvisí s prežívaním a cítením. Každý z nás to cíti inak, preto dajme pedagogike nový rozmer, nech je postavená na uvoľnenom a zároveň aktívnom prežívaní ŽIVOTA.“

Jednou z hlavných tvárí edufóra je aj Peter Živý, ktorý sa už vyše 20 rokov venuje štúdiu alternatívnych foriem pedagogiky. Do spoločnosti prináša úplne nový obraz o škole a vzdelávaní, o slobode v práci, zameraný viac na človeka, na ľudskosť, na komunikáciu, na tvorivosť, autonómiu a spoluprácu. Peter je sprievodcom celostným vzdelávaním a osobným rozvojom, ako detí, tak aj dospelých. Tvorí Živý svet, do ktorého pozýva aj nás. 

Peter je autorom živých – intuitívnych hier a interaktívnych workshopov so zameraním na pozornosť, ktorú vníma ako základ pre naplnený život. Jeho zážitkové stretnutia spájajú naše myslenie, cítenie i telo v jeden živý celok. Jednou z jeho hlavných oblastí záujmu je humanisticko-holistická pedagogika, ktorá pestuje a chráni v dieťati jeho sebaspojenie, rozvíja jeho vnútorný potenciál, buduje v ňom skutočný záujem o okolitý svet.  

Spolupracuje s mnohými iniciatívami a projektami v priestore vzdelávania, slobodného a zodpovedného podnikania, ekológie, sociálnejšieho usporiadania spoločnosti….

„V novej škole nejde hlavne o učivo, ide skôr o stretnutia, kontakt a vzájomnú výmenu. „

Marek Mensák / otec troch detí, iniciátor zmeny, sprievodca osobným rozvojom, producent a organizátor, publicista

„Zo starého mosta nový nespravíme. Vytvárajme taký svet vzdelávania, kde si každý nájde to svoje. Predovšetkým, nech to celé dáva zmysel.

Marek autorom myšlienky a spolutvorcom iniciatívy EduFÓRum RomanUM ako aj mnohých ďalších podujatí. Je spoluzakladateľom Akadémie životného štýlu, ktorej program je zameraný predovšetkým na osobný rozvoj a zdravý životný štýl. Je spoluzakladateľom facebookovej skupiny Rodičia, ktorí sa zaujímajú

Marek dlhodobo pôsobí v oblasti PR a event manažmentu. Svoje schopnosti využíva najmä pri vytváraní vzťahov, sieťovaní a prepájaní ľudí. Venuje sa tiež písaniu a publikovaniu rôznych článkov a edu-blogov. Je veľkým fanúšikom a aktívnym podporovateľom  slobodného vzdelávania a vzniku paralelného vzdelávacieho systému – EDUvolúcia

Lucia Mensák 

Rodič, pohybový terapeut a fyzio-tréner pre ženy, autorka Fitmama – harmony physio program, výchovný poradca, sprievodkyňa prirodzeným pôrodom, spoluzakladateľka Lifestyle Academy a facebookovej skupiny Tvorivé EDUfórum, majiteľka značky Fitmamaclub.sk. 

Anton Adamčík 

„Aby deti tvorili lepší svet – svet bez porazených!“

Rodič, pedagóg, mentor, spoluautor projektu EDUvolúcia (projekt vzniku paralelného vzdelávacieho systému) a autor vízie Slobodný vzdelávací trh, žurnalista.

Anton je vyštudovaný pedagóg a autor experimentálneho projektu Škola hrou v Banskej Bystrici (1993). Dlhodobo sa venuje problematike vzdelávania.

Anton je autorom vízie Slobodný vzdelávací trh, ktorá sa pretransformovala do konkrétneho projektu s názvom EDUvolúcia. Ide o systém, ktorý prepája akademickú nadstavbu s praktickým životom spoločnosti. A to nielen s hospodárstvom, ale aj so sociálnou a kultúrnou sférou života. Vzdelávací trh a samospráva umožňujú uspokojovanie celej škály potrieb na princípe dopytu a ponuky.
 
Realizácia projektu EDUvolúcia spôsobuje efekt, pri ktorom dochádza k zmene súčasnej unifikovanej sústavy školstva na duálnu. Znamená to, že vzdelávanie na Slovensku prebieha v dvoch rovnocenných a od seba nezávislých systémoch – tradičnom a súbežnom – každý s osobitným režimom, riadiacou a organizačnou štruktúrou a legislatívou. Súbežný systém EDUvolúcia je plnohodnotnou alternatívou voči tradičnému školskému systému a má slúžiť najmä ako urýchľovač inovácií v rozvoji ľudského potenciálu. Je zároveň otvorenou súbežnou cestou pre napĺňanie vzdelávacích potrieb každého jednotlivca a komunity.
 
Cieľom súbežného systému je vytvoriť nový priestor pre už existujúce alternatívne formy vzdelávania a pre inovácie, ktoré dokážu reagovať na výzvy budúcnosti. Čo v tradičnom vzdelávacom systéme je už z jeho podstaty možné dosiahnuť len veľmi problematicky. Existencia dvoch vzdelávacích systémov stavia pred žiaka, študenta, rodiča, pedagóga, ale aj zriaďovateľa tradičnej alebo alternatívnej školy voľbu, v ktorom z dvoch systémov chce pôsobiť – v tradičnom, alebo v súbežnom inovatívnom systéme.

Lucia Mesárošová 

Nedočkavý rodič so systémovým prístupom k životu, asistentka sociálnej práce a sociálny koordinátor

Ivan Slezák 

Ivanove vnímanie sveta a jeho tvorba DARY pre DUŠU je veľmi jemným vyjadrením inšpirácií, ktoré sú výsledkom celkového životného postoja a snahou o hľadanie čistého človečenstva, filozofie pravdy a zmyslu ľudského života. Autor sa snaží vo svojej tvorbe „zviditeľniť“ TO čo je na prvý pohľad pred ľudským zrakom skryté.

Okrem vlastnej tvorby sa venuje odovzdávaniu svojich skúseností z oblasti umenia a života, ako takého, deťom v mnohých  školských a predškolských zariadeniach, či krúžkoch voľného času.

TVORCÍTENIE …je jedinečný a originálny projekt,  zameraný na rozvoj jemnej a hrubej  motoriky  detí predškolského a  školského veku,  prostredníctvom  zážitkových tvorivých aktivít,  ktoré sú harmonickým spôsobom obohatené  o  prvky  rozvíjajúce intuíciu, kreativitu a celkovú „citovú inteligenciu“.

Katarína „Chachatko“ Putirková 

Predstavuje sa predovšetkým ako mamina úžasnej dcérky Šarlotky. Vďaka jej vzdelaniu sa z nej stala hrdá Liečebná pedagogička. Tejto pomáhajúcej profesii je doposiaľ verná a v rámci komunitného vzdelávacieho prostredia terapeuticky sprevádza deti v lesnom klube i domškole. Svojím nastavením prispieva k budovaniu inkluzívneho vzdelávacieho prostredia, ktorý považuje za prirodzený. Otvorená komunikácia, rešpekt, úcta, tolerancia k diverzite každej ľudskej bytosti sú hodnotami, ktoré považuje za kľúčové pre zdravé medziľudské vzťahy v akomkoľvek spoločenstve ľudí. Ako liečebná pedagogička pracuje s konceptami dramatoterapie, muzikoterapie, arteterapie, psychomotorickej terapie, biblioterapie i terapie hrou. Pričom cieľom je predovšetkým nachádzanie skrytých pozitívnych rezerv a maximálna podpora potenciálu jedinca.

S dospelými pracuje ako terapeutická sprievodkyňa- kouč- pričom najradšej pracuje s technikou BeTrue. Jej výsledkom je zmena nefunkčných vžitých programov na funkčné. Človeku sa tak otvára priestor nových možností a zároveň preberá zodpovednosť za svoj život, ktorý si dokáže tvoriť podľa svojich túžob.

Milan Surgoš

Sprievodca na ceste k celistvosti a pravde, ktorý prepája princípy intuitívnej a iniciačnej pedagogiky. Lektor interaktívnych hier, tancov a bojových cvičení pre rozvoj psychickej pružnosti a stability. Zakladateľ a tvorca komunity Ekoosady Život v Hráji.

Erika Sýkorová

Rodič, pedagogička a profesionálka v odbore biológia-chémia na úrovni SŠ. Zameriava sa na pohyb, umenie a sebarozvoj, prepájanie klasickej a alternatívnej medicíny. Venuje sa podpore zdravých vzťahov a sexuálnemu zdraviu.

Šarlotka 

Zástupca detí a mládeže, študentka v komunitnom vzdelávacom prostredí, herečka, dabérka, tanečnica …

a ďalší … 

Toto boli hostia svetovej premiéry v Bratislave:

Vladimír Synek / Minister šťastia, kouč, poradca

„Vytvorme priestor pre kultiváciu kultúry pravdy, zvedavosti a ľudského šťastia!“

„Prišli sme o lásku k vzdelávaniu? Stratili sme zvedavosť a schopnosť kriticky myslieť?  Zastavme sa a nájdime stratenú zvedavosť a túžbu. Komunikujme spolu a rozprávajme sa. Komunikácia neznamená povedať niekomu niečo, ale urobiť vec spoločnou.“  

Založil Ministerstvo šťastia a sám sa menoval za jeho ministra, aby ukázal, že samozvaný minister, je vlastne to isté, ako minister politicky nominovaný. Zaoberá sa problematikou mikromotivácie a makrosprávania sociálnych systémov.

Je nositeľom ocenenia Prominent ekonomiky SR. Hovorí o tom, čo nás robí šťastnými a čo je v spoločnosti pokrivené. Realizuje výskumy na rôzne zaujímavé témy a jeden z posledných bol zameraný na šťastie Slovákov, kde sa dotkol aj vzdelávania. Je autorom projektu Štátna identita SR a mnohých článkov a rozhovorov, ktoré otvorene pomenúvajú a odkrývajú tabu témy v oblasti riadenia firiem a spoločnosti.

Daniela Čorbová / Právna poradkyňa pre inovatívne školy

„Na vytvorenie kvalitného slovenského modelu výchovy a vzdelávania je nevyhnutný konštruktívny dialóg medzi inovatívnymi školami – ich učiteľmi, rodičmi a zriaďovateľmi ako i so všetkými ďalšími podporovateľmi inovácií v prospech detí a tým i celej spoločnosti na Slovensku.“

Daniela Čorbová sa venuje najmä oblasti školského práva a právnemu poradenstvu pre inovatívne školy a iniciatívy za zriadenie inovatívnych škôl na Slovensku. Je tiež riaditeľkou neziskovej organizácie LIPANA, n.o., ktorá koordinuje Stálu konferenciu aktérov vo vzdelávaní (SKAV) a projekt Deti nepočkajú!

Daniela vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, kde pôsobila aj ako členka Akademického senátu Právnickej fakulty.  Absolvovala odbornú stáž na Odbore európskej integrácie Ministerstva zahraničných vecí SR. Popri štúdiu v univerzitnom programe v belgickom Leuvene so zameraním na verejnú správu pôsobila v Európskom parlamente. Pracovala aj ako euroúradník na Odbore regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja so zameraním na Európsky sociálny fond, ako vyšší súdny úradník pre civilný senát Okresného súdu Košice I a v advokácii.

Staň sa fanúšikom facebookovej stránky Eduforum.romanum

Súvisiace odkazy

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Close